تطبیق دیوان شیخ بهایی با اشعار تعلیمی امام رضا علیه السلام

تطبیق دیوان شیخ بهایی با اشعار تعلیمی امام رضا علیه السلام

مهدی ستودیان، مسلم رجبی

شیخ بهایی، یکی از شاعران عارف و ادیب و حکیم و عاشق اهل بیـت علـیهم السـلام قـرن دهم و یازدهم هجری قمری است که اشعارش از دیـدگاه ادبیـات تعلیمـی بسـیار ارزنـده و درخور اهتمام است . ارادت و عشق وی بـه همـه اهـل بیـت علـیهم السـلام ، علـی­الخصـوص وجود مقدس امام رضـا علیـه السـلام ، زبـانزد خـاص و عـام اسـت . شـیخ بهـایی در سـرودن اشعارش ، از آیات و روایات و نیز اشعار شاعران پیشین بهره های فراوانی برده است . یکـی از کسانی که احتمـال مـی رود شـیخ بهـایی بـرای ادای مقصـود و ضـرورت کـلام خـویش بـه سروده ها و سخنان ایشان نظر داشته است ، وجود مقدس امام رضا (ع ) است چـرا کـه قرابـت مضامین اخلاقی و تربیتی اشعار شیخ بهایی در پاره ای از اوقـات ، نشـان دهنـدة تـاثیر مفـاهیم والای اخلاقی و حکمی سروده هـای امـام رضـا (ع ) اسـت . ایـن پـژوهش بـا هـدف بررسـی تطبیقی دیوان شیخ بهایی و اشعار امام رضا (ع )، از دیدگاه ادبیات تعلیمی انجام گرفته اسـت تا بتوان از وجوه تشابه و تقارن مفاهیم تعلیمی و حکمی اشعار شیخ بهایی با سروده های امـام رضا (ع ) بیش از پیش آگاه شد.

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1127071/

Print
39 Rate this article:
No rating

Leave a comment

Name:
Email:
Comment:
Add comment

ادبیات

معارف

دیگر علوم انسانی

ارتباط با ما


نشانی:تهران,میدان انقلاب، ابتدای خیابان آزادی، کوچه جنتی (مترو)، کوچه فرسار، پلاک2، طبقه2
تلفن و تلگرام مسوول ثبت نام کارگاه ها: 110 1398 0920

Bayat.Dr@gmail.com :مدیر سایت

همکاری با ما


هر بزرگواری که تخصصی مرتبط با علوم انسانی شیعی داشته باشد (دانشجوی ارشد به بالا)، پس از مصاحبه‌ای کوتاه می‌تواند نوشته‌هایش را در این سایت منتشر کند و به شرط پرکاری صفحه‌ای شخصی در سایت داشته باشد.

هدف و روش ما


ما هر گونه تعصب و پیش داوری را مانع کار علمی می‌دانیم. نام‌ها و عناوین و نیز اقوال مشهور راه را بر نقد و مطالعۀ علمی ما نمی‌بندد.

ما بهترین راه دفاع از عقیده را کار دقیق و درست علمی می‌دانیم.

دربارۀ ما


گروهی دانشجویی هستیم که دربارۀ ادبیات و فرهنگ شیعی تحقیق می‌کنیم. دامنۀ تحقیق ما تمام علومی است که به نحوی می‌تواند به ادبیات و فرهنگ شیعی کمک کند؛ علومی مثل قرآن و حدیث، تاریخ، کلام، عرفان، فلسفه، هنر و ...

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به به سایت سلیس می باشد.

طراحی شده توسط DnnTeam.com