(بررسی و مقایسه عناصر عرفانی دو منظومه ی عاشورایی (آتشکده نیر تبریزی و گنجینه الاسرار عمان سامانی

(بررسی و مقایسه عناصر عرفانی دو منظومه ی عاشورایی (آتشکده نیر تبریزی و گنجینه الاسرار عمان سامانی

برات محمدی، علیرضا قربان پور

دو منظومه عرفانی - عاشورایی ، آتشکده نیر تبریزی وگنجینه الاسـرار عمـان سـامانی دو شاهکار ادبی هستند که سرایندگانشان با نگرشی عرفانی که بخـش اعظمـی از ادب و شـعر فارسی را در بر گرفته ؛ به شرح واقعه عاشورا که خود دریایی از معارف دینی شیعیان را دربر می گیرد؛ پرداخته اند. بهترین و بالاترین جایگاه ارائه و بالیدن عرفان و نماد و نمـود عشـق واقعی عاشق به معشوق ، ماجرای کربلا و داستان یگانه عاشورا است که در این دو اثـر فـاخر به زیبایی با درآمیختن عشق با حماسه به تصویر کشیده شده است . پـس بررسـی و تبیـین عناصر عرفانی به کار گرفته شده در این دو اثر فـاخر حـوزه ادبیـات عاشـورایی و تشـریح و تحلیل شباهت ها و تفاوت های آنان جهت غنا بخشیدن به آموزه های عرفـانی نـاب اسـلامی شعر و ادب فارسی و فرهنگ عاشورایی از اهمیت خاصی برخوردار است . هـدف اصـلی ایـن مقاله بررسی و مقایسه عناصر عرفانی در دو منظومه عاشورایی گنجینه الاسرار عمان سامانی و آتشکده نیر تبریزی است و در ادامه فراوانی مولفه های عرفانی دو منظومه مورد مطالعه را به دست آورده و در پایان به تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوا پرداخته شده است .

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1196481

Print
90 Rate this article:
No rating

Leave a comment

Name:
Email:
Comment:
Add comment

ادبیات

معارف

دیگر علوم انسانی

ارتباط با ما


نشانی:تهران,میدان انقلاب، ابتدای خیابان آزادی، کوچه جنتی (مترو)، کوچه فرسار، پلاک2، طبقه2
تلفن و تلگرام مسوول ثبت نام کارگاه ها: 110 1398 0920

Bayat.Dr@gmail.com :مدیر سایت

همکاری با ما


هر بزرگواری که تخصصی مرتبط با علوم انسانی شیعی داشته باشد (دانشجوی ارشد به بالا)، پس از مصاحبه‌ای کوتاه می‌تواند نوشته‌هایش را در این سایت منتشر کند و به شرط پرکاری صفحه‌ای شخصی در سایت داشته باشد.

هدف و روش ما


ما هر گونه تعصب و پیش داوری را مانع کار علمی می‌دانیم. نام‌ها و عناوین و نیز اقوال مشهور راه را بر نقد و مطالعۀ علمی ما نمی‌بندد.

ما بهترین راه دفاع از عقیده را کار دقیق و درست علمی می‌دانیم.

دربارۀ ما


گروهی دانشجویی هستیم که دربارۀ ادبیات و فرهنگ شیعی تحقیق می‌کنیم. دامنۀ تحقیق ما تمام علومی است که به نحوی می‌تواند به ادبیات و فرهنگ شیعی کمک کند؛ علومی مثل قرآن و حدیث، تاریخ، کلام، عرفان، فلسفه، هنر و ...

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به به سایت سلیس می باشد.

طراحی شده توسط DnnTeam.com