ظرافتی در شعر آذری اسفراینی

ظرافتی در شعر آذری اسفراینی

رضا بیات


آذری اسفراینی از شعرای گم‌نام شیعه است که با رویکردی صوفیانه، اشعار نابی در توحید و نیز منقبت معصومان(ع) سروده است. شعر او را که می‌خواندم، دیدم لطایف و ظرایفی دارد که به چشم شارحان و مصححان محترم نیامده است. آنچه می‌بینید، 8 بیت از یک قصیدۀ 83 بیتی است. شعر مربوط به قرن 9 است و طبیعی است که امروزه کمی دشوار باشد. بنا ندارم همۀ لغات را شرح کنم؛ فقط یک نکتۀ لطیف را خواهم گفت.

1. به نور شمع و چراغ ستاره ره بردند

روندگان که به ظلمت نرفته‌اند خطا

 

2. مثال نور محمّد، خود اظهرُ الشّمس است

که اوست در شب دنیا چو آفتابِ ضُحی

 

3. مثابۀ قمر است نور انبیای دگر

بیاض نور قمر هست بی‌شک از بیضا

 

4. صحابه همچو عوایند در شبِ دنیا

علی‌ست کوکبِ برج ولایتِ بطحا

 

5. به هرکدام کنی اقتدا بیابی راه

به قولِ صاحب لولاک و سالک أوحی

 

6. پس اقتدای من از جمله اولیا به علی‌ست

که اوست بر همه خلق و موالیان مولا

 

7. امامِ جمله ولیّان و شاه مردان است

نه مقتدای من است و امام من تنها

 

8. سلوکِ اهلِ طریقت به نور مرتضوی‌ست

که هست بعد پیمبر مقدّم عرفا

 

شرح ظرافتی از بیت 4:

عوا یا عوّا از صور فلکی است که شامل 52 کوکب است. قدما آن را به شکل سگی می‌دیدند که به شیری حمله و پارس می‌کند و نام عوّا (عوعو کننده) هم بیانگر همین دیدگاه است. (فرهنگ اصطلاحات نجومی، ص532). بیت ظاهرا حدیث جعلی اصحابی کالنجوم را می‌پذیرد؛ اما چه پذیرفتنی!

Print
7383 Rate this article:
No rating

Leave a comment

Name:
Email:
Comment:
Add comment

ادبیات

معارف

علوم وابسته

دیگر علوم انسانی

ارتباط با ما


نشانی:تهران. خ آزادی. خ کارون. پ644. زنگ5
تلفن و تلگرام مسوول ثبت نام کارگاه ها: 110 1398 0920

Bayat.Dr@gmail.com :مدیر سایت

همکاری با ما


هر بزرگواری که تخصصی مرتبط با علوم انسانی شیعی داشته باشد (دانشجوی ارشد به بالا)، پس از مصاحبه‌ای کوتاه می‌تواند نوشته‌هایش را در این سایت منتشر کند و به شرط پرکاری صفحه‌ای شخصی در سایت داشته باشد.

هدف و روش ما


ما هر گونه تعصب و پیش داوری را مانع کار علمی می‌دانیم. نام‌ها و عناوین و نیز اقوال مشهور راه را بر نقد و مطالعۀ علمی ما نمی‌بندد.

ما بهترین راه دفاع از عقیده را کار دقیق و درست علمی می‌دانیم.

دربارۀ ما


گروهی دانشجویی هستیم که دربارۀ ادبیات و فرهنگ شیعی تحقیق می‌کنیم. دامنۀ تحقیق ما تمام علومی است که به نحوی می‌تواند به ادبیات و فرهنگ شیعی کمک کند؛ علومی مثل قرآن و حدیث، تاریخ، کلام، عرفان، فلسفه، هنر و ...

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به به سایت سلیس می باشد.

طراحی شده توسط DnnTeam.com